vrijdag 14 september 2012

Wat voor muziek die band bracht weet ik dus niet, maar het internet leverde bijgaande foto op. De groep had een dwarsfluitist, dus het zal wel iets Moody Blues-achtigs zijn geweest. Ik moet de groep een laat compliment geven: ik vond Marmic Shaboo immer een fascinerende naam. Tegenwoordig zijn we gewend aan Google, maar toen ik destijds wilde weten wat Marmic Shaboo betekende moest ik nog naar de bibliotheek, om vervolgens van geen enkel woordenboek iets wijzer te worden. Dankzij het internet weet ik nu waar de naam vandaan komt. De oprichters waren mijn generatie- en stadgenoten Martin Michels en Sjaan van den Boom. Ze namen ieder de eerste 3 letters van hun voor- en achternaam (alleen vervingen ze de j van Sjaan door de internationaler ogende h): Mar en Mic en Sha en Boo: Marmic Shaboo!