donderdag 3 september 2015

Tegen de meeuwen

In Oostende hebben ze, net als in veel andere plaatsen aan het open water, veel last van meeuwen. Het is daar verboden het huisvuil op straat te zetten buiten strikt verordonneerde tijden vermits meeuwen de huisvuilzakken brutaalweg open scheuren om er uit te halen wat van hun gading is, hetgeen rommelige situaties oplevert. Sinds kort echter heeft men iets slims bedacht: er zijn haken aangebracht op palen waaraan de burgers hun vuilniszakken kunnen hángen. Meeuwen kunnen immers niet net als een kolibrie voor hun ‘doel’ blijven fladderen en hun ding doen, neen: zij moeten voet aan de grond hebben.