zondag 18 oktober 2015

Uw blonde haren....

Verliefdheid een eeuw geleden: ene J. Bertens (zo ontcijfer ik diens paraaf toch) houdt een foto van zijn lief bij. Op de achterkant maakt hij op verschillende data aantekeningen. Hij begint met onder zijn eerste notitie 31-9-15 te schrijven. Destijds telde september echter ook niet meer dan dertig dagen. Verder een versje dat begint met Uw blonde haren, terwijl die op de foto toch eerder donker lijken. Hopelijk hebben beide partijen de Groote Oorlog (en de Spaanse griep) overleefd….