woensdag 11 januari 2017

Bachten de Kupe

Van Jef van Kempens onvolprezen website Fleurs du mal maakt nu ook mijn gedicht Bachten de Kupe deel uit: