dinsdag 7 februari 2017

Hómme

Niet in de Dikke van Dale, maar wel in Achterhoeks Plat met plaatjes bi-j-ene-egaard in Varsseveld staat hómme. Dat klinkt lekker. Het is een bevel aan koeien of paarden om opzij te gaan. Of iederéén in de Achterhoek het in een situatie waarin hij of zij zich door runderen of edele viervoeters de weg versperd ziet gebruikt weet ik niet vermits A. Colenbrander, de samensteller van genoemd dialexicon, in zijn inleiding schrijft: “Ópvallend is bi-j óns dat ’n woord dat regelmaoteg gebruukt wördt, sóms ’n kilometer of vief wieter heel ónbekend is.”