dinsdag 21 februari 2017

Leuke woorden

Kafferkraal, gluntuttel, honderderlei, parallelklas, rugsproeier, spalier, vlint.