woensdag 8 februari 2017

Uit de kast (LVI): Marcel Obiak

Eens in de maand ga ik voor deze rubriek met de ogen dicht voor mijn poëziekast staan om daar een willekeurige bundel uit te nemen. Deze keer Een eeuwig eind van Marcel Obiak (Poëziecentrum, Gent, 2008), waaruit ik nota bene (op bladzijde 7) een van mijn favoriete strofen opsla:

Alleen het oog vermag, is het gegund de wereld
in bezit te nemen. Het bevrijdt het ego van het lijf,
vormt het bruggetje waarover de ziel verhuist als

een ezeltje dat door een plotselinge klaarte stapt.