donderdag 23 maart 2017

Ouderwetsch

Ik heb een foto, uit vermoedelijk 1926 of 1927, van de woonkamer van het ouderlijk huis van mijn vader beatae memoriae waarop een grammofoon (toentertijd toch nog niet echt een gebruikelijk meubelstuk) is te zien. Waarschijnlijk zou pa destijds al deze fonograaf uit 1905 ouderwetsch hebben gevonden….