maandag 13 maart 2017

Ruimschoots gecompenseerd

“De massaslachtingen van de twintigste eeuw hadden weinig effect op de bevolkingsgroei. Als we de slachtoffers van oorlog, genocide, staatsterreur en onnatuurlijke hongersnoden bij elkaar optellen, komen we uit op 180 á 190 miljoen doden,” stellen J.R. McNeill en William H. McNeill in hun boek Het menselijk web – De wereldgeschiedenis in vogelvlucht. Ik vind dat veel (en het zijn er natuurlijk té veel), maar de McNeills verrassen me: “Dit is ongeveer vier procent van het totaal aantal sterfgevallen in de twintigste eeuw. De stijging van het sterftecijfer door politieke oorzaken wordt ruimschoots gecompenseerd door de daling van het sterftecijfer als gevolg van verbeterde gezondheidszorg en voeding.”