donderdag 8 juni 2017

Een handvol leven

In een handvol bosgrond bevinden zich meer levende wezens dan er mensen zijn op aarde, leerde de documentaire Unsere Wälder van het onvolprezen ZDF-programma Terra X me. Tot zover dit Gemengd Bericht.