zaterdag 3 juni 2017

Uit de kast (LX): Erick Kila

Eens in de maand ga ik voor deze rubriek met de ogen dicht voor mijn poëziekast staan om daar een willekeurige bundel uit te nemen. Deze keer Bericht van de modernen van Erick Kila (Uitgeverij Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom, 2017), waaruit ik bladzijde 24 met Middeleeuws opende:

zuilengang
weerzien
een nacht
een maar
dan het onthouden
stappen naar donkerste hoek
kruisbeeld
nis vol duivelschijn
een slaaplichtje
zo onschuldig, het kwaad
besterft
god van de woorden
zwijgt

al bijna duizend jaar