zondag 12 november 2017

Variatie

Zat in een abri op de tram te wachten toen er een mevrouw binnen stapte. Ik knikte vriendelijk, en zij glimlachte beleefd terug. Even later kwam er aan de andere kant een jongeman naast me zitten, die plotsklaps heftig begon te gesticuleren. Net toen ik wilde vragen wat hij daarmee bedoelde zag ik dat rechts van me die mevrouw even geestdriftig terug aan het gebaren was. “Aha, doven,” concludeerde ik. Waarop ik (er is iedere dag wel iets te leren) me afvroeg of een land als België met zijn drie officiële landstalen ook drie gebárentalen zou hebben. En dat, zo leerde wat googelen, blijkt het geval. Misschien zelfs wel meer, want bijvoorbeeld Arabische en Turkse doven hebben ook hun eigen manier van communiceren. Elk land kent zijn eigen gebarentaal, die los staat van de gesproken taal van de horende mensen. Daarnaast kunnen er ook regionale varianten bestaan, vergelijkbaar met de gesproken dialecten. Er bestaat naast de Nederlandse Gebarentaal (NGT) ook een Vlaamse Gebarentaal (VGT).