zondag 31 december 2017

Het beste systeem

Kwam in mijn archief Hollands Diep weer eens tegen. Wat een geweldig tijdschrift was dat toch. Het is de facto ten onder gegaan aan zijn eigen succes vermits de landelijke dagbladen het idee pikten en overgingen tot weekend- en culturele bijlagen. Toen het blad over de kop ging heb ik alles laten inbinden. In het eerste nummer staat een dubbelinterview met Gerard Reve en Simon Carmiggelt. Reve weet me regelmatig een schaterlach te ontlokken. Bedenk dat dit verscheen onder het regime van Joop den Uyl. Op de vraag wat het beste politieke systeem voor een schrijver is antwoordde hij: “Ik dacht dat het beste een min of meer liberaal-kapitalistisch systeem is, waarin die mensen die de medemens gelukkig willen maken, zo min mogelijk kansen krijgen.”