zaterdag 21 april 2018

Ingeklemd


Kwam Bergen op Zoom 2030, uit 2000, weer eens tegen. In dat boek, met als ondertitel Het Delphi-Consult, geeft een aantal daartoe uitgenodigde Bergenaren aan hoe het volgens hen over 12 jaar met de stad gesteld zal zijn. Daartussen bestuurders als Louis van de Laar zaliger, Jacques Niederer, Ed Nijpels en Peter van der Velden, bisschop Tiny Muskens beatae memoriae, kunstenaars als Hans van Koolwijk en Toine Moerbeek en uw dienaar. Ik sta nog steeds achter mijn toekomstvisie: volgens mij heeft Bergen op Zoom zich in 2030 op zichzelf teruggeplooid en ligt het, zoals nu het kleine Lillo tussen de bedrijvigheid op het industrieterrein, tussen Antwerpen en Rotterdam ingeklemd in één groot havengebied.