zaterdag 7 juli 2018

Vogels op leeftijd


De oudst bekende wilde vogel, zo leert de nieuwsbrief van de Vogelbescherming, is een Laysan-albatros genaamd Wisdom. Ze is nu 67, en broedt nog ieder jaar een ei uit. Uit ringonderzoek weten we ook wat de maximaal vastgestelde leeftijd van enkele van onze tuinvogels is. Van een merel bijvoorbeeld is die 20 jaar, van een ekster 15 en van een huismus 13….