zondag 11 augustus 2019

Niet af


Op de inslagen van enkele, oorspronkelijk voor Antwerpen bedoelde, V-bommen na bleef mijn geboortestad van grof oorlogsgeweld gespaard. Ik kon opgroeien in een nagenoeg gave stad met middeleeuws stratenpatroon. Dat was niet iedereen gegeven. Zag in een interview André van Duin, hij is van 1947, zeggen: “Toen ik geboren werd was Rotterdam behoorlijk gehavend, en er waren dus voor kinderen heel veel speelplaatsen. Ik heb me toen nooit gerealiseerd dat die stad niet af was.” Rotterdammers van vlak na de oorlog hebben in hun jeugd misschien wel gedacht dat iedere stad was als de hunne….