vrijdag 2 augustus 2019

Uit de kast (LXXXVII): Wouter Kotte


Eens in de maand ga ik voor deze rubriek met de ogen dicht voor mijn poëziekast staan om daar een willekeurige bundel uit te nemen. Deze keer is dat Afthenkt van Wouter Kotte (Uitgeverij Manteau, Brussel/Den Haag, 1967), waaruit ik op bladzijde 27 het gedicht Omschrijving opensloeg:

Oud ijzer met goud galonneren
is niet de taak van dichters.
Zij heiligen niet de schijn. Zij spreken
menselijke hoogmoed tegen

want zij weten het eigen lijf verwant
aan duisternis in gesloten tempels.
Niet de edele metalen bezingen zij
maar de regen boven herbergen.

Hoor de drums en de lokvogels:
vissen komen uit zee
doden gaan op oorlogspad
alles is mogelijk.