dinsdag 4 oktober 2011

SefanjaHa, Israël zegt bereid te zijn om 'zonder voorwaarden vooraf' de onderhandelingen met de Palestijnen te hervatten. Ze lachen zich rot ginder. Het duurt weer een hele poos vooraleer de goegemeente in de gaten heeft dat de joden alleen maar lippendienst bewijzen aan de politiek-correcte media.

Ja, Gaza wordt een verlaten oord,
Askelon een woestenij.
Asdod wordt bij daglicht ontruimd,
Ekron wordt uitgeroeid.
Wee u, bewoners van de zeekust,
volk van Keretieten!
Het woord van de Heer richt zich tot u:
Kanaän, land van de Filistijnen,
verdelgen zal ik u, en al uw bewoners!

Dat staat in het Oude Testament (Sefanja 2, 4-6), en het lijkt aan geldigheid nog niets te hebben ingeboet. En ondertussen blijven de nederzettingen maar uitgebreid worden....