maandag 28 februari 2011

De Herman J. Claeys-prijs


Henri-Floris Jespers nodigde me uit zitting te nemen in de jury van de kersverse Herman J. Claeys-prijs. Henri-Floris zit daarin Bert Bevers, Koen Calliauw, Paul Ilegems, Kris Kenis, Patricia De Landtsheer, Jef Meert, Roger Nupie, Hans Plomp, Lucienne Stassaert en Jan van Veen voor. De nieuwe poëzieprijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Herman J. Claeys (foto), die eind 2009 op 74-jarige leeftijd de laatste adem uitblies. Zie ook:
http://mededelingen.over-blog.com/article-poezie-prijs-herman-j-claeys-2011-68236937.html

Ach, het Nederlandse onderwijs....


Dikwijls hebben een paar plaatjes over een bepaalde problematiek veel meer effect dan een wijdlopig essay....

zondag 27 februari 2011

Literair kasteel


Gisteren voorgelezen tijdens de Literaire Estafette van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, in Kasteel Steytelinck in Wilrijk. Bracht er Cimetière du Montmartre en In een wimperslag verwaaid. Voor de microfoon kwamen Paul Baekeland, Bert Bevers, Guy Commerman, Frank Decerf, Ferre Denis, Richard Foqué, Christina Guirlande, Clara Haesaert, Agnes Hagnos, Pierre Magis, Willem Roggeman, Tony Rombouts, Annemarie Sauer, Beatrijs Van Craenenbroeck, Joke van den Bandt, Irina Van Goeree, Renée Van Hekken en Guy van Hoof.

zaterdag 26 februari 2011

De calicots van pa


Achterop deze foto staat in potlood October 1943. Met hoofdletter, en met een c. In het handschrift van mijn vader Jaap Bevers (1916-1993) zaliger nagedachtenis. In de vorige eeuw was hij gedurende zo'n kwart daarvan filmoperateur annex bedrijfsleider in de Roxy aan de Grote Markt, een van de twee bioscopen die Bergen op Zoom toen rijk was (de andere heette - óók een mooie naam! - Luxor). Aan hem heb ik niet alleen het leven maar tevens een voorliefde voor cinema en een sommigen bevreemdende kennis van filmgeschiedenis te danken. Het is niet voor niets dat ik Nuevo Cinema Paradiso zo'n mooie rolprent vind. Daarin herken ik de liefde waarmee pa 35-millimeterfilms monteerde. Ik zie hem zo nog voor me, daarmee bezig in die brandvrije (celluloid ontbrandt zeer gemakkelijk!) cabine. Even zo liefdevol denk ik terug aan de ogenblikken dat ik hem in zijn werkplaats achter de bioscoop, met ingang aan het Koningstraatje, in de weer zag met het vervaardigen van 'de borden' die hij maakte voor boven op 'de tekstbak'. Calicots heetten die in vakjargon. Ik dacht daaraan toen ik daar bladerend in de familiealbums een aantal foto's van tegenkwam die hij er ooit zelf van maakte. Zie: http://www.calicots.blogspot.com/

vrijdag 25 februari 2011

Fraai verendekje


Schoonheid ligt soms om de hoek. Als je er oog voor hebt tenminste. In de Zoo met ingehouden adem staan kijken naar deze tureluur. De lange poten zijn goed verstopt. Hoe krijgt zo'n beestje die toch ingevouwen zonder ze te breken? Wat een mooie vogel is de tringa totanus eigenlijk. Ziet eens welk een fraai verendekje....

donderdag 24 februari 2011

Uit de kast (23)


Daar sta ik weer met de ogen toe voor mijn poëziekast om er voor deze rubriek op goed geluk een bundel uit te halen. Deze keer komt daar Zwijgwater van Catharina Boer, in 2008 verschenen bij Uitgeverij WEL in Bergen op Zoom, uit. Een willekeurige bladering brengt me op bladzijde 36, bij Oude foto:

Als de gebogen bomen over water
was mijn grootvader in zichzelf
verzonken, waar hij voortbewoog
met een bootje van glinsterend licht
naar vervagend loof. Ook de tijd
verborg hem, zijn mompelen, pijp
in de mondhoek en verstomde het
ronken achter hem in oplichtende regels,
die zich woord aan woord sloten.

woensdag 23 februari 2011

Mooie recensie 'Andere taal'


"Tussen veel middelmatige woordkramerij, die de jongste decenniën als 'poëzie' wordt voorgeschoteld, is Bevers gewoonweg superieur." Vandaag in nummer 8 van de 66ste jaargang van het weekblad 't Pallieterke een mooie recensie van Bredero (= Erik Verstraeten) over Andere taal. Eerder was deze criticus al bijzonder te spreken over mijn vorige bundel, Lambertus van Sint-Omaars beschrijft de wereld. Nog een citaat: "Bevers' eigenzinnige en eigen-aardige aanpak van zegswijzen en spreekwoorden is een meerwaarde in de dichtkunst. Deze dichter munt uit in de kunst van het 'verdichten', van het spelen met en het concentreren van taal!" Mooie complimenten!

dinsdag 22 februari 2011

Poëziecentrum kondigt 'Vhoorspel' aan


Het Poëziecentrum kondigt vandaag de uitzending van Vhoorspel, morgen op Radio Centraal, aan. Presentator Rudy Claessens besteedt daarin onder meer aandacht aan mijn bundel Andere taal:


Nummer 19 van Zuurvrij is uit


Wederom een genot om te doorbladeren is het jongste nummer van Zuurvrij - Berichten uit het letterenhuis. Nummer 19 al! Interessante artikelen (over onder meer Kurt Köhlers gevecht met de drukpers, over de ontstaansgeschiedenis van Boons Niets gaat ten onder, over de historie van uitgeverij Dedalus, over afficheontwerper Julian Key) en als altijd wonderschoon beeldmateriaal. Het meest genoot ik in dit nummer van Johan Vanheckes beschouwing Van njet tot Atomium. Bronnen van Joachim Stiller, over Hubert Lampo's beroemdste boek. Zeer boeiend zijn de daarbij afgedrukte pagina's uit het eerste typoscript ervan, met aanvullingen en correcties in groen en rood.
http://www.letterenhuis.be/


maandag 21 februari 2011

Andere taal op Radio Centraal


Komende woensdag, 23 februari, besteedt Radio Centraal Antwerpen aandacht aan mijn meest recente bundel Andere taal. Dat gebeurt in het programma Vhoorspel, dat van 17.00 tot 19.00 uur te beluisteren is. Programmamaker Rudy Claessens brengt dan niet alleen Andere taal onder de aandacht (er komen maar liefst dertien gedichten voor de microfoon) maar ook Antwerpse dichters, de bloemlezing die ik samenstelde voor het laatste nummer van het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada. Daarin staan twintig nieuwe verzen van twintig Antwerpse dichters. Woensdag leest Claessens die van Vera Alexander Beerten, Frank De Vos, Andy Fierens, Richard Foqué en Tony Rombouts. Het programma wordt muzikaal opgeluisterd met stukken van Graindelavoix. Radio Centraal Antwerpen is online te beluisteren via http://www.radiocentraal.be/

Sympathiek in de etalage


Ach, kijk eens welk een vriendelijke mens we tegenkwamen in de etalage van een van de vele antiquairs in de Leopoldstraat om de hoek. Anoniem, maar treffend geportretteerd: je ziet toch zo dat dit een sympathiek karakter is?

zondag 20 februari 2011

Het nut van rond


Iedere dag valt er wel iets te leren. Zo steek ik vandaag iets op van dagkalender De Druivelaar: Hebt u zich ooit afgevraagd waarom patrijspoorten rond zijn? Als patrijspoorten hoeken hadden, zou er door de voortdurend op-en-neergaande beweging van het schip te veel druk worden uitgeoefend op de hoekpunten, waardoor de scheepswand zou kunnen scheuren. Bij ronde raampjes wordt de druk gelijkmatig verdeeld. Dank u, Druivelaar!

zaterdag 19 februari 2011

Een mooi museum


Dat Museum Mayer Van den Bergh in de Lange Gasthuisstraat is trouwens wonderschoon! De meeste mensen trekken naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, het MUHKA en het Rubenshuis maar ook in dit voorbeeldig ingerichte en prachtig gehuisveste museum is het bijzonder aangenaam toeven. Brueghels De Dulle Griet is er een van de topstukken.
http://museum.antwerpen.be/mayervandenbergh/


vrijdag 18 februari 2011

Nieuw naast oud


In de Lange Gasthuisstraat hier bij ons om de hoek valt me altijd weer het bizarre contrast op tussen het Museum Mayer Van den Bergh en de nieuwbouw ernaast. Die oude trapgeveltjes naast dat glas en staal....Overigens bracht op de vierde verdieping van de gele building in het midden Maurice Gilliams de laatste decennia van zijn leven door.

donderdag 17 februari 2011

Nieuwe bundel Richard Foqué


In 1967 debuteerde Richard Foqué als dichter met Alleen kringen in De Bladen voor de Poëzie in Lier. Bij diezelfde uitgever verscheen in 1969 De dieren komen. Bij het Gentse Yang zag in 1972 nog Drie millivolt van oneindig het licht. En toen leek het gedaan met zijn poëtische productie. Sedertdien concentreerde Foqué zich op zijn loopbaan als architect en hoogleraar. Maar ziet: het dichterlijk bloed kruipt waar het niet gaan kan: bijna vier decennia na zijn derde bundel is er een vierde op komst: Te laat het landschap verschijnt bij Uitgeverij Kleinood & Grootzeer. De bundel wordt donderdag 31 maart gepresenteerd in galerie De Zwarte Panter in Antwerpen. Voor meer informatie:
http://www.telaathetlandschap.blogspot.com/

Nergens vermeld


Giotto, de Meester van het altaar van Ulm, Quinten Matsys, Titiaan, Aubrey Beardsley, Gustave Moreau en Georges-Olivier Desvallières zijn maar enkele van de vele kunstenaars die zich door Salome lieten inspireren. Merkwaardig eigenlijk als je bedenkt dat de naam van Herodias' dochter nérgens in de evangelies vermeld wordt....

woensdag 16 februari 2011

Führers niezen niet


Iedereen die zich een beetje bewust is van de historie heeft bij het horen van de naam Adolf Hitler altijd een bepááld beeld van de leider van het Derde Rijk. Dat werd mede gestuurd door 's mans hoffotograaf Heinrich Hoffmann, die het imago van zijn broodheer zorgvuldig mee kneedde en bewaakte. Sommige foto's mochten niét gepubliceerd worden, als ze niet pasten in de strategie bijvoorbeeld omdat ze Hitler lachend lieten zien. Het leiden van een Derde Rijk was immers een Ernstige Kwestie. Stuitte op twee foto's die destijds ook nooit werden gebruikt. Omdat Führers niet niezen. Omdat Führers geen nootjes aan een Eichhörnchen overhandigen....

dinsdag 15 februari 2011

Klaar voor een nieuw voorjaar


Het kan natuurlijk goed zijn dat we nog bakken sneeuw over ons heen gaan krijgen, maar toch doet de lente zich her en der reeds vermoeden. De koolmeesjes in onze paardenkastanjes zijn opgewonden, de merel fluit er lustig op los en aan sommige takken staan al forse knoppen te pronken....

maandag 14 februari 2011

Oud en nieuw


De lagevloertram, de zogenaamde hermelijn, vervangt op termijn de oude modellen van De Lijn. Die zijn reeds lang (zie maar op onderstaande foto) in gebruik, al toen je op het Koningin Astridplein/Place Reine Astrid nog naar Cinema Savoy kon. Hier in Antwerpen waren de lijnen 3 en 8 de eerste die van het nieuwe type werden voorzien. Andere als bijvoorbeeld de 7 kachelen nog op hun zestiger jarens. Het verbaasde me dan ook toen ik net met een espresso in de hand even naar buiten stond te kijken om te zien dat ook de 8 toch nog niet helemaal gemoderniseerd is: hier kruisen een ouwe en een nieuwe Eksterlaar-Bolivarplaats elkaar....

zondag 13 februari 2011

Bont gezelschap


In hetzelfde doosje waarin ik de foto van het filmsterretje aantrof, vond ik een oude zwart-witopname van een bont gezelschap voor, in en naast het café Laurent et Stévenart (tenminste: die laatste naam lijkt mij achter die hoed links te schuilen). Men schonk er al Oxo. Achterop staat, in potlood, alleen 92. Aan de kleding te zien schat ik dat de opname rond 1920 werd gemaakt. Er staan geen dertien mensen op, zoals bij eerste oogopslag lijkt, maar veertien: kijk maar links achter dat stoeltje. De man links heeft het prima naar zijn zin, maar die madam rechts? Oeioeioei, wat kan dié boos kijken. Goeie genade....

zaterdag 12 februari 2011

Een handtekening van Patty


Toen ik wat rommelde in de kelder een doosje tegengekomen met spulletjes die ik ooit in een bric-à-braczaakje kocht. Ontdekt dat ik een foto met handtekening heb van Patty McCormack. Opgedragen aan Jackie, Vera en Hennie (geen idéé wie dat zijn). Eerlijk gezegd had ik van McCormack zelf ook nog nooit gehoord, maar in 1956 al (ze was toen pas 11) werd ze voor een Oscar genomineerd voor haar rol in The Bad Seed. Ook recentelijk, zo leerde Google me, is ze nog actief. Zo speelde ze Pat Nixon in Frost/Nixon (2008) en vorig jaar nog was ze te zien in Desperate Housewives. Toch een leuk hebbedingetje....

vrijdag 11 februari 2011

Identiteitscrisisje


Vorig jaar werden de pristella's in mijn aquarium het slachtoffer van een mysterieuze ziekte. Eén na een gingen de exemplaren van de pristella maxillaris dood. Tot er slechts ééntje resteerde. Geen idéé wat de oorzaak was, nog steeds niet. Alle andere vissen bleven gezond en wel. Waarom nou net die éne pristella aan de slachting ontkwam? Een raadsel. Pristella's zijn echte schoolvisjes. Net als neontetra's (paracheirodons innesi). De laatste der Mohikanen sloot zich gaandeweg bij de neontetra's aan. Onlangs besloot ik om toch weer nieuwe pristella's te kopen. Nu doet zich het merkwaardige feit voor dat die oude pristella (rechts op de foto) zich amper bij haar soortgenoten vertoont, maar veelal dicht bij de neontetra's blijft. Eigenaardig, niet?

donderdag 10 februari 2011

Inventief


In Nederland zou het geen waar kunnen zijn met al die welstandscommissies en calvinistische ruimtelijke ordeningsregels. Maar er zijn zo van die landen (deze foto, zo leerde ik van Hans Mellendijk, werd ergens in Rusland genomen) waar bouwer en overheid wat minder moeite hebben om samen tot een oplossing te komen als de ruimte tussen gevel en stoeprand wat te beperkt is....

woensdag 9 februari 2011

Sportief volkje


Goed, we vergeten even de Zweden Inge Danielson, Ove Kindvall en Ralf Edström, maar vroeger voetbalden er Amsterdammers bij Ajax, Rotterdammers bij Feyenoord en Brabanders bij PSV. Wat ik zo mooi vind aan Athletic Bilbao is dat de club spelers niet alleen contracteert omdat ze goed kunnen voetballen. Neen, ze moeten ook Bask zijn. Dat moet ook bij Euskadi/Euskaltel. De wielerploeg heeft alleen Basken in de gelederen. Una Etxebarria had dan wel een Colombiaans paspoort, maar was wel van Baskische afkomst. Ook renners met een Frans paspoort zijn welkom, als ze maar uit Baskenland komen....

dinsdag 8 februari 2011

Platenkelder op herhaling (bis)


Jan van de Kasteele is in zijn rubriek Van Bergse bodem in BN/De Stem nog niet klaar met zijn herinneringen aan de platenkelder van Van Vliet in Bergen op Zoom. Vandaag hoopt hij dat Marianne, Marjan, Marian zich zal melden.....
Zie ook:

Meisjesnamen


Een van de foto's in het Tilburgs familiealbum van Joep Eijkens werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw genomen op een meisjesschool. Ans, Bets, Corrie, Frida, Jans, Jo, Leny, Maria (2), Netty (2), Ria (3), Riet (2), Sjan, Til, Tine, Ton, Toos, Truus en Wilma heetten ze. Verfrissend eenvoudige namen. Zoals ik ze mij herinner uit mijn eigen lagere schooltijd. Bij mij in de klas zaten ook Anzen, Corries, Rieten en Truzen. En Loes. En Ineke. En Ingrid. En Joke. En Lizet. De meest exotische naam droeg Miranda. Da's toch allemaal heel wat anders dan huidige Fremdkörper als Britney, Sharona en Tatjana....

Tilburgs familiealbum


Een uitermate charmant boek is het Tilburgs familiealbum van Joep Eijkens. Het is niet alleen voor (oud-)Tilburgers een feest van herkenning, maar voor iedereen die zich een beetje bewust is van de vergankelijkheid der dingen. Eijkens overliep met tientallen Tilburgers aan de hand van hun fotoverzameling de familiegeschiedenis. Het boek is aantrekkelijk opgemaakt, en lijkt hier en daar wel op een van de albums waaruit materiaal gehaald werd. De klassenfoto's, de opnamen van bruiloften, communiefeesten en verjaardagspartijtjes en de vakantiekiekjes zijn op zich zelf niet bijster interessant maar het is - net als bijvoorbeeld in het Gentse Huis van Alijn - de véélheid ervan die het project zo bijzonder maakt....

maandag 7 februari 2011

Kunst voor iedereen


Hier heeft iemand liefdevol een paar eh, ja wat zijn het eigenlijk?, staan voorzien van een nieuwe verflaag. Mijn kennis van bouwkunde is te gering om er een naam op te kunnen plakken, maar het gaat me om het effect: dit is toch een heus objet trouvé? Kunst zonder als dusdanig bedoeld te zijn? Ik vind het móói....

zondag 6 februari 2011

Te gast bij Ansiel


Vandaag ben ik te gast in de rubriek De Leeslamp op de website Ansiel - Andere cinema en literatuur. Zie:
http://ansiel.cinebelblogs.be/archive/2011/02/06/bert-bevers.html#more

André Oijen stelde me de vragen reeds vorig jaar. Andere taal is ondertussen al verschenen! Onder de leeslamp verschenen op Ansiel eerder collega-dichters als Hendrik Carette, Hans Claus, Maarten Das, Joris Denoo, Serge van Duijnhoven, Jess De Gruyter, Maarten Inghels, Johanna Kruit, Ruth Lasters, Joke van Leeuwen, Bart Plouvier, Vrouwkje Tuinman, ACG Vianen en Frank De Vos:
http://ansiel.cinebelblogs.be/archives/category/de-leeslamp.html

zaterdag 5 februari 2011

Voorpublicatie Krakatau


Krakatau brengt een voorpublicatie uit mijn later dit jaar te verschijnen bundel Arrondissementen, en doet zulks ruimhartig. Er zijn vijf gedichten opgenomen:
De landvoogd laat zich bijpraten:
http://www.krakatau.nl/?p=6932
Rue de Paris, temps de pluie:
http://www.krakatau.nl/?p=6929
Tot de orde:
http://www.krakatau.nl/?p=6923
Cimétière du Montparnasse:

vrijdag 4 februari 2011

144 titels....


De jonge generatie driebanders (Dick Jaspers, Daniel Sanchez, Semih Sayginer) heeft ook al wel wat nationale, Europese en wereldtitels op haar naam geschreven maar blijft waarschijnlijk toch tot in lengte van dagen in de schaduw van Raymond Ceulemans. Die draagt als bijnaam niet voor niets Mister Hundred. Raymond rijfde 61 Belgische, 48 Europese en 35 wereldtitels binnen! Vandaag werd er hier in de Stadsfeestzaal (zie foto onder) een demonstratie driebanden gegeven door huidige toppers. Natuurlijk liet ook Raymond Ceulemans, in zijn 74ste levensjaar ondertussen maar er nog immer patent uitziend, zijn gezicht daar zien. Op de bovenste foto staat hij breed lachend achter Dick Jaspers. 144 titels. Tjonge....

Verliefd


Grappig hoe bepaalde talen sommige dingen hetzelfde uitdrukken. Wij (en de Duitstaligen, die sich in einander verlieben) worden verliefd maar Engelsen én Fransen vállen: to fall in love en tomber amoureux….

donderdag 3 februari 2011

Dikke boom


Toen ik even in mijn geboortestad Bergen op Zoom was realiseerde ik me, toen ik het passeerde, plotsklaps dat ik nog geen fatsoenlijke foto had van mezelf bij mijn gedicht Dikke boom dat daar in quasi onverslijtbaar staal vereeuwigd is op het Gouvernementsplein. Dat euvel heeft Geertje even voor me verholpen....Het állereerste gedicht dat ik ooit schreef (het is verloren gegaan) werd ook door deze majestueuze reus geïnspireerd.

woensdag 2 februari 2011

Een wereld zonder mannen


Wie maar geen genoeg van vrouwen kan krijgen doet er verstandig aan eens een kijkje te gaan nemen op Deux femmes, een website waarop Danny Braem oude foto's plaatst die gemeen hebben dat er telkens twéé vrouwen op staan....:
http://www.deuxfemmes.be/

dinsdag 1 februari 2011

Platenkelder op herhaling


Vorige week kwamen er heel wat jeugdherinneringen boven toen Jan van de Kasteele, in Bergen op Zoom journalist bij het dagblad BN/De Stem alsmede oud-klasgenoot, het had over de platenzaken waar hij begin jaren zeventig wekelijks de papieren versie van de Top 40 ging halen. Onder meer over Van Vliet op de Bosstraat, waar 'een knappe meid met een bos blonde krullen de platenafdeling in de kelder bestierde'. Ik stuurde hem een Gemengd Bericht van maart vorig jaar door:
http://gemengdeberichten.blogspot.com/2010/03/radio-nostalgia.html
Zo weet Jan weer dat zij Marianne heette. Dat kan natuurlijk ook Marian of Marjan zijn, dat weet ik niet. En hoe ik mijn hersenen ook laat kraken, haar achternaam schiet me maar niét te binnen....Hoe dan ook: vandaag komt Jan er in de krant op terug.

De Erik Heyman Triptieken


In het Stedelijk Museum 't Gasthuys van Aalst is momenteel de tentoonstelling Erik Heyman - Triptiek van poëzie en beeldende kunst te zien. Negen beeldend kunstenaars (Willy Beeckman, Lieve Bollaert, Chris Bulté, Walter De Rycke, Jan Dierick, Michel Janssens, Jean-Pierre Paeleman, Renaat Ramon en Patrick Van Craenenbroeck) lieten zich daarvoor inspireren door een vers uit de Verzamelde Gedichten van Erik Heyman beatae memoriae (1960-2010), vorig jaar bij De Contrabas verschenen. Daarop maakten negen dichters (Patrick Bernauw, Bert Bevers, Piet Brak, Reine De Pelseneer, Albert Hagenaars, Frank Pollet, Anja Van Geert, Kirstin Vanlierde en Willie Verhegghe) een gedicht bij een van die kunstwerken. De Erik Heyman Triptieken zijn smaakvol tentoongesteld in het beeldschone Gasthuys. Er is ook een catalogus met het werk verschenen.
http://www.alberthagenaars.nl/laatstenieuws/aalst.htm