zaterdag 12 mei 2012

Doodeng

Toen ik even naar buiten stond te kijken zag ik plotsklaps op een hoge verdieping van een gebouw aan de overkant van de Frankrijklei twee meisjes op en neer veren op een trampoline. Zo hoog! Dóódeng….