woensdag 30 januari 2013

Het zuiden in het noorden

De meest noordelijke provincie van het Schotse vasteland heet Sutherland. Die naam heeft zijn oorsprong in het oud-Noords, waarvan de vikingen – die destijds in groten getale de kusten van wat nu het Verenigd Koninkrijk heet veroverden – zich bedienden. De oorspronkelijke benaming was Suôrland, hetgeen land in het zuiden betekende. Vanuit Scandinavisch perspectief klinkt dat logisch, maar toch doet het vreemd aan het Zuidland in het noorden te zien!