woensdag 2 januari 2013

Neerkomst

Ook in dit nieuwe jaar zetten Jef van Kempen en ik onze samenwerking op KEMP=MAG voort. Mijn meest recente bijdrage is Neerkomst: