woensdag 14 augustus 2013

Alert op indringers

Hij is zo’n ontspannen poes, maar soms schiet Stefke in een heuse jachthouding als hij een indringer op de korrel heeft. Zelfs als die zich buiten bereik, achter glas in dit geval, bevindt. Zo durfde er zomaar een duif neer te strijken op ons, dus ook zíjn, balustrade. Waar die het lef toch vandaan haalde. Er zat tussen het verschrikt opfladderen van de vogel en de foto hieronder werkelijk maar een milliseconde….