vrijdag 10 januari 2014

De IV is relatief jong

Goh, de Romeinen schreven zelf voor 4 nooit IV maar IIII. Het zou heiligschennis geweest zijn om IV te gebruiken voor zoiets simpels als het getal vier vermits de I en de V ook de eerste letters zijn van oppergod IVPITER. De IV ging men pas in de veertiende eeuw voor het eerst gebruiken.