maandag 20 januari 2014

Score

Heerlijk naslagwerk, het Leenwoordenboek – De invloed van andere talen op het Nederlands van Nicoline van der Sijs. Leer daaruit nu dat scoren een afleiding is van score, dat ontleend is aan het Scandinavisch waar het twintig betekende, en kerf, namelijk de kerf die men zette bij iedere twintig; dit is dus een restant van het vroegere tellen volgens het twintigtallige stelsel (met handen en voeten), dat we ook vinden in het Franse quatre-vingt: vier twintigjes = tachtig. Tot zover dit Gemengd Bericht.