zaterdag 14 juni 2014

Bachten de Kupe

Van Fleurs du Mal maakt voortaan ook mijn gedicht Bachten de Kupe deel uit:
http://fleursdumal.nl/mag/bert-bevers-bachten-de-kupe