vrijdag 22 augustus 2014

Bronstijd in Deurne

Aan de Kerkhofweg in Deurne (naast die fraaie begraafplaats Silsburg) zijn archeologen druk doende met het in kaart brengen van restanten van een nederzetting uit de Bronstijd. Goh, dat de Romeinen in deze streken waren wist ik, maar niet dat hier lang daarvoor reeds Kelten neerstreken. Volgens een van de archeologen is een dergelijke vondst in onze contreien behoorlijk zeldzaam.