donderdag 4 september 2014

En ziedaar....

Uitzicht! De slopers zijn klaar met hun klus. Zolang als het duurt (want er komen nieuwe appartementenbuildings) hebben we vanaf ons achterterras vrij zicht op de hoek Blauwtorenplein-Frankrijklei, zodat we des zondags naar de Vogelenmarkt kunnen kijken….
http://www.meergemengdeberichten.blogspot.be/2014/08/slopen-is-een-kunst.html