zondag 19 oktober 2014

Noordwaarts!

Een foto werd toentertijd nog een lichtbeeld genoemd. Exáct een eeuw geleden stempelde het Gemeentebestuur van Merxem (thans Merksem, en een district van de Stad Antwerpen) een document af op basis waarvan de toen 10-jarige Jozef Van Eeckhoven uit de Lange Congostraat 16 naar het neutrale Nederland (ook toen al abusievelijk Holland genoemd) af mocht reizen.