zaterdag 1 november 2014

Hulde

Telkens als ik dit monument op Schoonselhof passeer moet ik aan ons pa zaliger nagedachtenis denken. Als iemand werd bejubeld om in een zijn ogen niet bijzondere prestatie placht hij sarcastisch te zeggen “Hulde! Geef die vent een gulden!”….