zaterdag 15 november 2014

Komische humor

Door de nieuwe machtsverhoudingen beginnen er in dit fascinerende land België dingen te schuiven. Antwerpen en Gent gaan zich onttrekken aan hun provinciebestuur, als een soort stadsstaten. Omdat Antwerpen de hoofdstad is van de gelijknamige provincie, hetgeen verwarrend was/is/zal zijn, wordt nu voor de provincie-minus-de-hoofdstad de naam Midden-Brabant (die ik als geboren Noord-Brabander, en uit historisch perspectief overigens van harte toejuich) geopperd. België is een absurd land, maar ook een land met humor. Vanuit on-Antwerpse hoek wordt er met de plannen op het internet (Gent, met een socialistisch bewind maar voor de rest wat mij betreft de mooiste stad van het land, speelt daar geen rol – waaruit afgeleid mag worden dat er vooral vanuit linkse hoek wordt gegrapt) direct de draak gestoken. Om deze nieuwe landkaart kon ik alleszins smakelijk lachen….