dinsdag 11 november 2014

Ver weg

Op 11 november 1914 was een wapenstilstand nog ver, zéér ver weg. Miljoenen, veelal jonge, mensen (mannen vooral) hebben die gewoonweg nimmer meegemaakt in hun toenmalige leven. Hij zou nog vier tergend lange jaren op zich laten wachten….