zaterdag 13 december 2014

Hoei eerste

Er valt iedere dag iets te leren. Bijvoorbeeld: op 24 augustus 1066 kreeg Hoei het eerste vrijheidscharter ter wereld. De prins-bisschop vroeg in die 11de eeuw de burgerij om geld voor zijn nieuwe kerk, en bood daarvoor in ruil de onschendbaarheid van het stadje (allez: toentertijd stád). Een móói stadje. Het is geen straf om met zicht op de samenvloeiing van de Maas, de Hoyoux en de Mehaigne een pintje te drinken. Wat me altijd ook verwondert is dat de uitspraak van de Vlaamse benaming Hoei en de Waalse Huy auditief niet verschillen….