maandag 12 januari 2015

Meedenken met de NS

Een vriendelijke juffrouw deelde in de trein van Roosendaal naar Zwolle aan de reizigers een enquêteformulier uit. Met allerhande vragen over reizen met de NS. Bij nader inzien hoefden wij dat niet in te vullen vermits ons vertrekstation Antwerpen was, en tja: dat ligt dan weliswaar in Europa maar niet in Nederland (terwijl Roosendaal voor de Belgische spoorwegen nota bene als binnenlands eindstation geldt). Mooi voorbeeld van binnendijks denken, weer. Echt nieuwsgierig zijn ze bij de NS ook niet naar je mening. Na twee kantjes met 18 al dan niet gelede vragen is er voor Eventuele opmerkingen en suggesties onderaan de facto géén ruimte….