dinsdag 27 oktober 2015

Fout in Leviticus

Ook de Bijbel heeft niet altijd gelijk, bedenk ik me bij het lezen van Leviticus 11:13-20: ‘De volgende vogels zijn onrein, u mag ze daarom niet eten: de arend, de lammergier, de baardgier, de wouw, de verschillende soorten valken, de verschillende soorten raven, de oehoe, de kortooruil, de langooruil, alle soorten sperwers, de steenuil, de aalscholver, de ibis, de witte uil, de pelikaan, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis.’ Dat de schrijver destijds wellicht niet met bijvoorbeeld de konijnuil of de monniksgier vertrouwd was wil ik aannemen, maar met de vleermuis was hij dat klaarblijkelijk wel en dat moet ook in die verre dagen toch wel degelijk een zoogdier en geen vogel zijn geweest….