maandag 12 oktober 2015

Keizerbaard

Een wedstrijd om des keizers baard. Dat heb ik immer een fraaie uitdrukking gevonden. Eens opgezocht waar die uitdrukking eigenlijk zijn oorsprong heeft. Ze komt waarschijnlijk uit het Duits, waarin um des Kaisers Bart streiten voorkomt. Dit is volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) mogelijk een verbastering van um den Geissenbart streiten (dus om de ‘baard’ van een geit). En dat zou weer een vertaling zijn van het Latijnse de lana caprinia rixari (‘ruziemaken over geitenwol’, een zinsnede uit de Epistulae van Horatius). Tot zover dit Gemengd Bericht.