vrijdag 2 oktober 2015

Naamrijke vogel

Ook lijst Weetlust ergens de vele namen op van de Garrulus glandarius rufitergum. Deze mooie maar wrede alleseter kennen we het best als Vlaamse gaai, maar hij heeft meer namen: “Zoo heet hij in ’t Vlaamsche land Roetaard, Rotzak, Roethannen, Hannebroek, Hannewuiter en Bonten Hanne; Meerkol in Limburg en te Esschen elders nog Broekhannik, Hannikbroek, Krijtekster en Broekekster.”