zaterdag 31 oktober 2015

Vikingheilige

Magnus Erlendsson was graaf van Orkney en is tot nader order de enige (uiteraard weliswaar bekeerde) Viking die het tot heilige heeft geschopt: Sint Magnus. Zijn stoffelijke resten rusten in de naar hem genoemde kathedraal van Kirkwall. Dat is overigens de meest noordelijk gelegen kathedraal van het Verenigd Koninkrijk. Tot zover dit Gemengd Bericht.