donderdag 1 oktober 2015

Zomaar benieuwd

Het redactieadres van het blad was aan de Mortselsesteenweg 20 te Deurne, niet ver van waar ik Weetlust vond. “Ge moogt alles meepakken voor € 3, mijnheer,” zei de standhouder. Terwijl ik verwacht had dat het veel meer zou kosten. Waarom verkoopt hij zoiets nu? Is zijn vader overleden? Was die, of diens vader, wellicht redacteur? Op het internet kan ik niets vinden over het blad. Ben eens gaan zien of het huis waar de redactie toentertijd gevestigd was nog bestond. Het is er nog steeds.