woensdag 27 april 2016

Schik

Die zie je niet dikwijls: engelen die lijken te lachen. De mooie blonde engel met het lange haar rechts heeft ogenschijnlijk echt schik. Waar de rest ernstig oogt, speelt om deze lippen iets wat je als een lach mag omschrijven. Het is een detail uit het schilderij Het Paradijs van Benozzo Gozzoli (1420-1497).