vrijdag 14 oktober 2016

Een wijs man

“Proza vertelt nieuws, niets veroudert sneller dan dat. Poëzie memoreert wat we in de grond van ons hart allemaal al lang wisten, en dat blijft uiteraard gloednieuw.” Eric van der Steen (1907-1985) was een wijs man. Zijn Alfabêtises, vol scherpzinnigheden als “Calvinisten zijn mensen, die van de deugd een nood weten te maken”, weer eens uit de kast gehaald. Ook sterk: “Eén der bezwaren van intelligentie is, dat zij zich een groot aantal graden van domheid niet voor kan stellen: wat domheid betreft is intelligentie dom.” Van der Steen had dingen ook snel in de gaten: “De computer een bedreiging? Ja, we zullen op zijn tellen moeten passen.” En, nog immer hóógst actueel: “De dreiging, die van de cultuur der Amerikanen uitgaat, ligt vooral hierin, dat zij alles weten van Homeruns en niets van Homerus.” De Alfabêtises verschenen in 1955!