zondag 9 oktober 2016

Een zondagsche notitie

Het is natuurlijk niet zómaar een ‘vertaalfoutje’, want het gaat om de meest centrale liturgische tekst die de katholieke kerk kent: ….dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. In de Latijnse grondtekst, gebaseerd op de evangelies, wordt echter de term pro multis gebruikt, hetgeen voor velen betekent (pro omnibus komt nergens voor). In de Nederlandse vertaling van de Bijbel bezigen Matteüs en Marcus allebei voor velen, Lucas houdt het op voor u en Johannes heeft het er tout court niet over. De Romeinse Latijnse ritus heeft bij de Consecratie van de Kelk altijd pro multis gezegd en nooit pro omnibus.