maandag 10 oktober 2016

Kriebel

Nog even terugkomend op Peter Franssen: hij is niet alleen een begenadigd graficus, maar hij zet zich tevens in voor de Vastenavend in ons beider geboorteplaats Bergen op Zoom. Elementen daarvan tekende hij ook voor zijn kinderboek Kriebel. Vooral Bergse lezers van deze blog zullen begrijpen hoezeer je in verwarring kunt raken van bovenstaand plaatje uit genoemd boek: je herkent daarop weliswaar alle elementen (Markiezenhof, Stadhuis, Maagd, Markt, Gevangenpoort, Schelde) maar door de merkwaardige herschikking daarvan raak ik bij het beschouwen ervan toch de weg in mijn éigen geboortestad kwijt. Hetgeen een bizar gevoel van vervreemding oplevert….