zondag 23 oktober 2016

Post van de vijand

Het merendeel van de bewaard gebleven postkaarten dat in de Groote Oorlog werd verstuurd in deze regionen is van een Belgische, Britse of Franse afzender. Zo af en toe echter duikt er ook post van de toenmalige vijand op….