dinsdag 11 oktober 2016

Vruchtbare bodem

De Nederlandse Poëzie Encyclopedie viel het op dat zowel Antwerpen als Rotterdam klaarblijkelijk vruchtbare bodem bieden voor poëzie en dat er websites bestaan met een overzicht van de dichters die in de stad in kwestie werkzaam zijn: