zondag 12 maart 2017

Koninklijk geloof

Wanneer we monarchieën met chief, emir, groothertog, prins of sultan als staatshoofd buiten beschouwing laten resteren er wereldwijd nog 17 koninkrijken en 1 keizerrijk. Hoe is de religieuze gezindheid van die koningen en ene keizer? Er zijn 6 protestantse vorst(inn)en en 4 boeddhistische, 4 islamitische en 3 rooms-katholieke (waaronder Letsie III van Lesotho) koningen. Van Mswati III van Swaziland is niet echt duidelijk hoe die valt te rubriceren. Als we Liechtenstein, Luxemburg en Monaco wél meetellen komen de rooms-katholieke monarchen ook aan 6. Tot zover dit Gemengd Bericht.