vrijdag 20 oktober 2017

Contouren

Op de Frankrijklei zijn bij de bouwput voor het metrostation Opera dat daar vernieuwd wordt de contouren van de toekomstige stopplaats al duidelijk te zien.