dinsdag 13 februari 2018

Zonder het te beseffen

Nóg een Den Uyltje. De auteur meende ‘in zekere mate de gave der helderziendheid te bezitten’: ‘Heb ik niet eens, door een onbestemd voorgevoel gewaarschuwd, geweigerd in een op vertrekken staande trein te stappen? Een trein die overigens veilig zijn bestemming bereikte, maar dat zegt niets; als ik was ingestapt had zich zeker een ramp voorgedaan. Vele mensen danken aan mij hun leven zonder het te beseffen.’