zondag 4 maart 2018

Uit de kast (LXIX): Saint-Rémy


Eens in de maand ga ik voor deze rubriek met de ogen dicht voor mijn poëziekast staan om daar een willekeurige bundel uit te nemen. Deze keer Achilleus megalopsuchos van Saint-Rémy (Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen, 1975), waaruit ik op bladzijde 149 gedicht LXX opensloeg:

wilde lokken, donker bloed,
engel in een wolk van roet,
goden en vrouwen die om ons twisten
juichen, als wij ons bloed verkwisten.