vrijdag 11 mei 2018

Niet nodig


De keeper die tot taak heeft dit doel te verdedigen moet zich weinig zorgen maken. Hij hoeft wanneer de tegenpartij een rechtstreekse vrije trap mag nemen niet eens een muurtje weg te zetten….